Voorlichtingsdag Commissie Ledenservice

Veel (beantwoorde) vragen bij ’Veilig Varen’

De door de Commissie Ledenservice georganiseerde voorlichtingsdag ’Veilig Varen’ (je kunt het ook een voorlichtingsdag van de waterpolitie en de landelijke actie ’Varen doe je samen’ noemen) wordt geopend door commissielid Bas Groenenboom.

Na de gastvrije ontvangst met een kopje koffie en een taartje, laat Groenenboom weten ’vrolijk gestemd’ te zijn. De aanwezigheid van vele nieuwe gezichten in Leerdam is daarvan de reden. De opzet van de voorlichtingsdag is, zo laat Groenenboom weten, een zeer eenvoudige. Hylke Steensma van de stichting ’Varen doe je samen’ en politieman Bouke Jansma zullen een praatje houden. Een interactief praatje waarbij de aanwezigen zeker aan de beurt zullen komen.

De landelijke actie ’Varen doe je samen’ is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, provincies, havenbedrijven, de Hiswa vereniging, het Watersportverbond, de ANWB, de Koninklijke Schuttevaer en de Stichting Recreatietoervaart Nederland. Steensma vertelt met behulp van een PowerPoint presentatie dat Nederland 10.000 kilometer recreatieve vaarwegen heeft, één miljoen watersporters (’in brede zin’) en ongeveer 300.000 recreatievaartuigen. Nederland telt circa 11.000 beroepsvaartuigen.

Het wordt steeds drukker op het water, uiteraard vooral met mooi weer. Doordat er veel vrachtverkeer over het water plaatsvindt, zitten de beroeps- en recreatievaart elkaar nog wel eens in de weg, waardoor regelmatig gevaarlijke situaties ontstaan. Nautische kennis ontbreekt vaak, slechts 30% van de watersporters heeft een vaarbewijs! Hylke vertelt over de dode hoek bij de beroepsvaart. Watersporters moeten hier terdege rekening mee houden en zeer goed opletten. De binnenvaart wil al jaren dat het vaarbewijs verplicht wordt gesteld, misschien moet hier dan ook een soort praktijkexamen aan verbonden worden. De Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN) heeft verschillende folders uitgebracht, onder meer over het blauwe bord, communicatie op het water en vlot en veilig door brug en sluis. Men moet vooral de marifoon gebruiken bij situaties die daarom vragen. De communicatie tussen beroeps- en recreatievaart is vaak slecht. De beroepsvereniging Schuttevaer doet er ook alles aan om dit bij haar leden onder de aandacht te brengen. Als de pleziervaart contact zoekt met een beroepsschip noem dan eerst de naam van het schip. Hylke benadrukt ook dat AIS erg belangrijk is op de grote rivieren. Het is een boeiend verhaal dat met applaus wordt ontvangen.

Hierna krijgt Bouke Jansma het woord. Hij werkt al jaren bij de waterpolitie; sinds 1 januari 2013 valt deze onder de Landelijke Eenheid Politie. Bouke is nautisch specialist bij de Dienst Infrastructuur op het gebied van juridische zaken met standplaats Dordrecht/ Driebergen. De zelfstandige hoofdtaken van de Dienst Infrastructuur zijn: aanpakken transport criminaliteit;

incidenten afhandeling; verhogen veiligheid op en langs het water. De dienst geeft ondersteuning bij zware criminaliteit en terrorisme, zoals piraterij en transport van verdovende middelen over het water; operationele ondersteuning, zoals onlangs bij de Moerdijkbrand; bewaken en beveiligen, onder andere het Koninklijk Huis (de Groene Draeck!).

De binnenwateren primair voor de Dienst DWP 1e lijn politiezorg zijn de drie hoofdtransport-assen (Rotterdam – Duitsland; Rotterdam – België; IJmuiden – Duitsland); de vier hoofdvaarwegen (Lek, Maas, IJssel, Twentekanalen; Amsterdam – Delfzijl en een aantal Brabantse kanalen) en zes grote wateroppervlakten, te weten: Waddenzee, IJsselmeer, Oosterschelde, Westerschelde, Grevelingen en Veerse Meer.

De waterpolitie is goed voor driehonderd volledige banen, 23 vestigingsplaatsen, 23 grote en 53 kleine vaartuigen. De opsporing gebeurt door de politie, douane en de Koninklijke Marechaussee. Het toezicht is in handen van Rijkswaterstaat (RWS), Provinciale Waterstaat (PW), de havendiensten en de Natuur- en Recreatieschappen (bijvoorbeeld de Biesbosch). De politie algemeen beslaat heel Nederland en in Rotterdam de zeehavenpolitie. De douane heeft als hoofdtaak het tegengaan van illegale in- en uitvoerzaken. De Koninklijke Marechaussee heeft als hoofdtaak het tegengaan van illegale, dan wel ongewenste personen en niet nautische zaken, zoals het beveiligen van leden van het Koninklijk Huis.

Rijkswaterstaat neemt steeds meer taken over met betrekking tot de veiligheid op het water. Provinciale Waterstaat heeft dezelfde taken als RWS maar dan op de provinciale wateren. De havendiensten hebben als hoofdtaken het innen van havengelden en scheepvaartovertredingen en milieu. Natuur- en Recreatieschappen hebben als taak het controleren op vaargedrag en waterverontreiniging. Bij een scheepsongeval treedt iedereen op die het dichtst in de buurt is en in het algemeen politie, RWS, PW en de havendienst. Bij spoedmeldingen altijd 112 bellen, andere meldingen via 0900-8844. Marifoonkanalen 10, 16 of kanaal verkeerspost RWS. Ook Bouke wordt hartelijk bedankt voor zijn heldere uiteenzetting.

Na de lunchpauze is er ruim de gelegenheid voor het stellen van vragen. Bij deze een aantal wetenswaardigheden die deze middag duidelijk worden: het voeren van de nationaliteitsvlag is niet verplicht; het voeren van de naam van het schip is wel verplicht en ook de thuishaven moet vermeld staan; de sluiswachter bepaalt in principe de indeling: eerst de grote (vracht) en daarna de kleine schepen; veerboten hebben voorrang op alle kleine vaartuigen (korter dan 20 meter); schepen met 3 blauwe kegels liggen alleen in de sluis, van schepen met 1 of 2 blauwe kegels moet afstand worden gehouden; het blauwe bord geldt voor grote schepen, langer dan 20 meter; op de Waal is SB wal varen verplicht voor de pleziervaart. Toch kan je op de Waal, ondanks voldoende ruimte, door een blauw bord voerend duwstel met massief schroefwater op de kribben terecht komen. De duwbootschipper weet dat en zal je mogelijk via de marifoon waarschuwen en adviseren om toch over te steken. Uitluisteren is een must! Op de IJssel: bij voorkeur passeren aan de kant van het blauwe bord. Een bijzondere vraag over het nuttigen van alcohol tijdens het varen: het alcoholpromillage is 0,5 promille; het streven is om binnen 5 jaar een zero tolerance beleid in te voeren. Bij te veel ingenomen alcohol houdende drank kan het vaarbewijs worden ingenomen of voor bepaalde tijd ontzegging worden opgelegd. Moraal van het verhaal: geen (sterke) drank tijdens het varen!

Dick Sluijter geeft nog enkele nuttige aanwijzingen voor de Waal in verband met werkzaamheden voordat Bas Groenenboom Hylke Steensma en Bouke Jansma bedankt en hen een paar fraaie flessen wijn aanbiedt voor de presentatie en het beantwoorden van de vele vragen. Het was een zeer leerzame dag, waarvan iedereen zichtbaar genoten heeft. Wederom een groot succes voor de commissie, waarvoor onze dank. Ga zo door mannen!

Piet Verhaar

Reacties zijn gesloten.