Nieuwe Ledenbijeenkomst

Nieuwe leden krijgen première van promotiefilm

De première van de nieuwe promotiefilm van de KNMC is de onverwachte verrassing voor de aanwezige nieuwe leden op de Nieuwe Ledenbijeenkomst die op 9 november werd gehouden. Ruim drie minuten promotie als resultaat van veertig uur opnamemateriaal!

De Nieuwe ledenbijeenkomst is afgelopen jaar weer gehouden op het kantoor in Leerdam. Zes nieuwe leden met partners zijn ’s morgens vroeg al in de auto gestapt om om tien uur in het kantoor aanwezig te kunnen zijn. Daar worden zij ontvangen door Commodore Fred Swaab, de vicevoorzitter Ton Sieling en de bestuursleden Oeds Gesman, Theo van den Hoek, Reinier Nuyens en interim-bestuurslid John Waleveld. Tevens is Jacques van Ruiten aanwezig namens de Consuls en natuurlijk ontbreekt ook secretaresse Marga Visser niet in haar ’eigen’ kantoor!

Na de ontvangst met koffie en een overheerlijk stukje gebak van de plaatselijke bakker opent Ton Sieling de bijeenkomst met een welkomstwoord, natuurlijk speciaal gericht op de aanwezige nieuwe leden. Na de uitleg over de gang van zaken rond deze bijeenkomst wordt de aanwezigen de primeur gegund van de eerste openbare vertoning van de KNMC-promotiefilm.

Hierna is het de beurt aan Commodore Fred Swaab om de KNMC-organisatie aan de aanwezigen uit te leggen. Uiteraard ontbreekt een uitgebreide toelichting over samenstelling en taakomschrijving van het bestuur niet. Tot de pauze krijgen vervolgens achtereenvolgens de Consul van Zuidwest, Jacques van Ruiten, en Evenementen commissielid Oeds Gesman de gelegenheid de leden te informeren over de activiteiten van de Consuls en de van de commissie die elk jaar weer de nodige evenementen organiseert.

Tijdens de pauze wordt uiteraard opnieuw een kopje koffie geserveerd en kan het nog overgebleven gebak worden geconsumeerd. Natuurlijk wordt ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om nader kennis te maken en informatie uit te wisselen. Na de pauze is het aan John Waleveld om de de gang van zaken rond de commissie Toertochten en Nautische Activiteiten nader toe te lichten. Daarna is de microfoon aan Theo van den Hoek om het wel en wee van zijn commissie PR en Communicatie uit de doeken te doen. Reinier Nuyens sluit de rij met zijn verhaal over de Commissie Ledenservice.

De bijeenkomst wordt door Ton Sieling met een dankwoord afgesloten. De nieuwe leden tonen zich verrast over de diversiteit van de KNMC-activiteiten en vinden de bijeenkomst zeer leerzaam en nuttig. Na enkele belegde broodjes met koffie, thee of melk te hebben genuttigd, gaat iedereen rond één uur huiswaarts en kan door alle aanwezigen worden teruggeblikt op een gezellige en nuttige bijeenkomst.

Reacties zijn gesloten.