Aanvraagformulier Lidmaatschap KNMC

Persoonsgegevens
Gegevens van het vaartuig
 1. Contributie 2016:
  € 115,00 eenmalig entreegeld
  € 260,00 per jaar
  € 285,00 per jaar voor in het buitenland woonachtige leden.

  Na ontvangst van het entreegeld en de contributie ontvangt u het jaarboek, een toertochtvlag, een wimpel, een clubbadge en een clubdas.
MACHTIGING DOORLOPENDE SEPA INCASSO
Incassant
Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club
Meent 2a
4141 AC Leerdam (NL)
Incassant ID NL81ZZZ40531 1380000

Kenmerk Machtiging; NL81ZZZ40531 1380000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan
- De Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en
- Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club.
Ondertekening
 1. Na ontvangst van het aanvraagformulier op het secretariaat zal uw aanvraag worden gepubliceerd in het eerstvolgende clubblad. Nadat de periode van één maand, waarin leden bezwaar kunnen aantekenen tegen uw lidmaatschap, is verstreken zult u in de direct daarop volgende vergadering van het algemeen bestuur worden voorgedragen voor het lidmaatschap. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en ontvangt de factuur voor het entreegeld (€ 115,00) en de contributie voor een (gedeelte van het) jaar (€ 260,00). Voor leden woonachtig in het buitenland is de contributie vastgesteld op € 285,00. Met de ondertekening van dit formulier geeft u aan de gedragsregels en jachtetiquette te kennen en zich hier aan te conformeren.

  Dit formulier wordt per e-mail automatisch gezonden aan het secretariaat van de KNMC. Klik daartoe op de knop "aanvraag versturen".
 

Reacties zijn gesloten.