Ledenservice Algemeen

Dit gedeelte van de website is alleen voor leden.  Leden vinden er:

De KNMC-database
Hier kunnen KNMC-leden de database – waarin de ruime ervaring van haar leden op het gebied van tochtplanning, ervaringen op (buitenlandse) tochten en technische zaken zoals productkeuze en ervaringen met leveranciers is weergegeven – raadplegen.

Rubriek Vraag en Aanbod
In deze rubriek kunnen KNMC-leden scheepsgerelateerde goederen aanbieden of opvragen aan andere KNMC-leden.

Informatie over Informatieve bijeenkomsten en cursussen
De Commissie Ledenservice organiseert workshops over onderwerpen die voor motorbootvaarders van belang zijn. In 2011 heeft ze de workshops ‘Varen op getijdenwater’, ‘Goed marifoongebruik’ en ‘Dieseltechniek’ georganiseerd. In 2012 hebben de cursussen “Zelfhulp aan boord”, “Pleziervaartuigenverzekering”, het “Weer” en de cursus “PC-Navigo” onder grote belangstelling plaatsgevonden. Maar ook bedrijfsbezoeken staan op haar programma. Zo is in november 2012 een bezoek aan Damen Shipyards gebracht en worden op 8 februari a.s. Van Voorden Scheepsschroeven in Zaltbommel en Marine Shipbuilding b.v., de bouwer van Elling jachten, in Aalst bezocht.

Reisverslagen
De leden van de KNMC beperken zich niet alleen tot het deelnemen aan tochten die door de Club worden georganiseerd… 
Met grote regelmaat maken leden individueel, of in kleine groepjes ook zelf reizen in binnen- en buitenland. Van die soms maanden in beslag nemende tochten worden veelal reisverslagen gemaakt die samen met de planning en foto’s van de betreffende tochten op het alleen voor leden toegankelijke deel van de website gepubliceerd. KNMC-leden kunnen op die manier gebruik maken van de kennis en ervaringen van haar leden bij de voorbereiding van hun tochten. Ook vinden reisverslagen in beknopte vorm regelmatig een plek in het Clubblad van de KNMC die vervolgens ook op deze site gepubliceerd worden.
Ook KNMC-ers, die via het internet verslag doen van hun tocht zijn hier via ‘KNMC-ers op pad in het besloten deel te volgen.

Twee verslagen van dergelijke tochten zijn hieronder weergegeven

Een buitengewone tocht door twee ‘lage landen’
Ivonne en Piet van Rooy (met de IJzeren Hein) en Fiet en Henk Heijne Makkreel (in de Scomber 3) maakten in juli 2010 een reis van ruim drie weken door Nederland en Belgie. Het werd een buitengewone tocht. Ivonne van Rooy schreef het reisverslag zoals u dat in dit en het volgend nummer van dit Clubblad aantreft. De meeste foto’s werden vanaf de Scomber 3 geschoten. Lees verder →

Weerzien met Tycho Brahe
In de zomer van 2009 maken Ron en Toos van Akkeren een tocht naar de Oostzee. Het reisdoel is het Zweedse eiland Hven in de Öresund, waar de Deense astronoom Tycho Brahe in het midden van de 16e eeuw zijn observatorium had. In 2001 bezochten ze voor de eerste keer het eiland, zij het met de pont vanuit Landskrona. Lees verder →

Reacties zijn gesloten.