KNMC Algemeen

De KNMC is, toen nog als Nederlandsche Motorboot Club, in 1907 opgericht.

Vanaf haar oprichting is de vereniging altijd op vele fronten zeer actief geweest. De vereniging verdiende al in 1916 het predikaat ‘Koninklijk’ door de vele bewezen diensten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Nog steeds draagt de KNMC deze titel met ere.

De KNMC stelt zich ten doel het bevorderen van de watersport met motorboten, het bevorderen van de veiligheid van de motorbootsport en de zorg voor het milieu.

De KNMC is ingedeeld in vijf districten – elk district heeft zijn eigen Consul. De KNMC beschikt over een secretariaat dat vanuit haar kantoor in Leerdam de leden met raad en daad bijstaat.

Varen met de KNMC betekent plezier. Het lidmaatschap van de KNMC geeft het motorbootvaren een extra dimensie die de watersport tot een nog plezieriger bezigheid maakt. De club organiseert jaarlijks vele tientallen toertochten en twee grote navigatie- en regelmatigheidswedstrijden. Het intensieve vaarseizoen loopt van vóór Pasen tot ver in het najaar. Ook buiten het vaarseizoen bruist het clubleven met in elk van de vijf districten een feestavond, cursussen en informatiebijeenkomsten.

De KNMC heeft kennisvergroting van en informatie-uitwisseling tussen haar leden hoog in het vaandel staan en doet daar wat aan! Voor hen organiseert zij bijeenkomsten en cursussen met een grote diversiteit aan thema’s die met het varen, tochtvoorbereiding en de techniek aan boord te maken hebben. Ook heeft ze voor haar leden een databank waarin de ruime kennis en ervaring van haar leden op velerlei gebied wordt weergegeven.

De leden van de KNMC ontvangen 11 keer per jaar een rijk geïllustreerd clubblad vol wetenswaardigheden en verslagen van tochten en evenementen. Ook is een abonnement op het maandblad Motorboot bij het lidmaatschap inbegrepen. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Beëindiging van het lidmaatschap moet voor 1 december van het lopende verenigingsjaar schriftelijk bij het bestuur zijn ontvangen.

De KNMC is gerechtigd het Internationaal Certificaat voor Pleziervaartuigen af te geven. Voor haar leden is dit gratis.


 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.