ICP Aanvraag

Gegevens eigenaar (Voor mee te zenden bijlagen en voorwaarden klik hier)
Gegevens van de boot
Gegevens van de motoren
  1. Motor 1
  2. Motor 2
Gegevens van de radiozendapparatuur
Kopie toevoegen [Max. 20MB totaal] (U kunt ook een papieren versie van de documenten sturen naar KNMC, Meent 2a, 4141 AC Leerdam)
  1. Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
 

Print dit formulier