Duitsland Algemeen

Enkele vaartechnisch opmerkingen over varen in Duitsland

Kaarten
Voor de binnenscheepvaart bestaan eigenlijk geen kaarten van overheidswege.
Men moet gebruik maken van boeken door particulieren geschreven en van door verenigingen uitgegeven kaarten.

Enkele jaren geleden gebruikten wij:
– ANWB Waterkaarten: Friesland, Noord Nederland, Grote Rivieren Oost, Gelderse IJssel
– Hydrografische Kaart: 1810 IJsselmeer
– Vom Rhein zur Nord- und Ostsee, Edition Maritim ISBN 3-89225-446-X
– Gewässerkarte Deutschland Nordwest, Edition Maritim ISBN 3-89225-342-0
– Gewässerkarte Deutschland Nordost Edition Maritim ISBN 3-89225-342-0
– Sportschiffarhtskarten Binnen 1, Berlin & Märkische Gewässer ISBN 3-926376-10-4
– Sportschiffarhtskarten Binnen 2, Berlin & Mecklenburger Gewässer IBN 3-926376-10-4
– Rhein 2-Ruhr, DSV verlag ISBN 3-88412-281-9
– MANFRED Fenzl, vom Rhein zur Nord- und Ostsee, boek, ISBN 389225466X Eur. 31,50
‘Stroom-opwaarts’ wordt aangeduid als ‘zu Berg’, en ‘stroomafwaarts’ als ‘zu Tal’, ook als dat vanwege kanalisering niet logisch lijkt. Men gebruikt dit vaak, ook via kanaal 10, voor de vaarrichting.

Snelheid van varen
Op de grote rivieren mag men 35 km p/u. over de grond.
In sluiskanalen en afsplitsingen mag men doorgaans 12 km ‘zu Berg’ en 18 km ‘zu Tal’.
SOMS hebben Talfahrer voorrang boven Bergfahrer (bijv. bij Minden).
Soms mag men in kanalen niet harder dan 10, 8, 6 of 4 km p/u.
Raadpleeg de GPS, want het gaat altijd om snelheid over de grond.
Men controleert soms ‘Mindestfahrzeiten’, bijv tussen bruggen en sluizen.
Ga je sneller, dan volgt een bekeuring.

Sluizen
Bij een sluis geldt de volgende procedure:
Melden via aangegeven marifoonkanaal:
Boot: Schleuse Herne, hier ist der Robbenzand (naam eigen schip)
Sluis: Schleuse Herne hört
Boot: Motoryacht Robbenzand, 13 x 4 meter, wir möchten zu Berg (zu Tal)
Sluis: geeft instructies.(dus Altijd marifoon stand-bye)

In sluis moeten ook grote schepen de motor uitdoen en mogen dus niet op de spring blijven liggen. Indien men toch op de spring ligt: melden bij de sluiswachter.
Sluizen altijd alleen invaren/uitvaren bij groen licht.
In noodgeval roep: ‘Sleuse stoppen!’
Eigen initiatieven, zoals “Ich kann noch mit dem Concordia mit” worden niet op prijs gesteld.

Bruggen

Brughoogte wordt vaak (onnodig) laag aangegeven o.g.v. Hoogwaterstand.
Bruggen direct benaderen (tot ong. 50 meter) en na groen licht vlot doorvaren.
Openingssignaal: twee lange stoten, indien geen VHF-contact.
N.B. Bij bruggen in stroomgebied kan groen licht gegeven worden aan BEIDE kanten.
In dat geval heeft het schip dat stroomafwaarts gaat voorrang (voorbeeld: brug bij Leer).
Lees hierover ook de Waterkampioen van 4 nov. 2010 pagina 13.

Ligplaatsen
West-Duitsland is niet erg ingesteld op de kleine watersport.
Na Brandenburg oostwaarts gaand wordt het beter.
Voor watersporthaventjes zijn de KNMC-schepen vaak te groot.
In havens van de beroepsvaart zijn recreatievaartuigen verboden.
Soms kan men NA OVERLEG afmeren bij Publ.Diensten
(bijv. bij WSA=Wasser- und Schiffarts – Amt).
Nooit afmeren op bijzondere plekken ANDERS DAN MET TOESTEMMING.
Soms hebben verenigingshavens goede mogelijkheden.
Ook bij restaurants en sluizen kan men NA TOESTEMMING vaak goed overnachten.
Overschrijd de grenzen van Sportliegeplätze niet, want dat komt je op een bekeuring te staan.
Bezoek je Seelze (bij Hannover) waar je in een haven goed (betaald) kunt liggen bij een goed restaurant, hou rekening met brughoogte van ong. 4.20 meter. Het is een vaak door de KNMC bezochte haven, want liggen in Hannover zelf is minder aangenaam.

Vaarbewijs
In Duitsland is voor Duitsers een vaarbewijs vanaf 5 pk motor verplicht.
Het is handig om een International Certificate of Competence (ICC) aan boord te hebben.
Als je groter bent dan 15 meter is op sommige stukken een Sportpatent vereist (bijv. de Rijn).
Men moet voor zeehavens en de monding van de grote rivieren op de ICC een aantekening hebben, dat deze ook geldig is ‘for inland and costal waters’, ons vaarbewijs II.

Marifoongebruik
Bij onoverzichtelijke situaties is het raadzaam te melden via kanaal 10.
Vraag dan op of zich achter een bocht (bijv. bij km-paal nr….) schepen bevinden.
Ook inhalen van vrachtschepen eerst opvragen via 10, met naam van op te lopen schip.
Wanneer op de wal of in de kaart of het boek een verplichte melding staat(via kanaal 10 of een lokaal kanaal) meld je dan. Ook hierop wordt gecontroleerd!
Zo moet je je wanneer je via het aquaduct de Elbe oversteekt, of wanneer je Berlijn binnenvaart, absoluut melden! Niet melden betekent veelal: boete betalen.
Conversaties uitsluitend via kanaal 77.
NB
Kanaal 16 wordt op de binnenwateren niet uitgeluisterd.
(Water-) politie is uitsluitend te bereiken via het internationale alarmnummer 112!

Dieptes van kanalen en rivieren
Sommige kanalen en rivieren zijn nogal ondiep. Vraag in variabele gevallen (bijv. Elbe) van te voren de waterdiepten van de verschillende plaatsen op. De peilstokken/-muren worden in DL ‘Pegel’ genoemd. Soms kun je bellen. Maar de actuele diepte van de Elbe en andere vaargebieden kun je ook zien op www.elwis.de.
Pas op met inhalen van vrachtschepen als er weinig water staat (bijv. Küstenkanal).
Je vliegt er maar zo op, en we spreken hier uit ervaring!

Verdere tips

Hupen
Bovenstaand bord langs de waterkant in Duitsland betekent dat het naderende schip de VERPLICHTING heeft om stevig op de hoorn te drukken/blazen (in Duits: ‘hupen’).
Doe dit altijd, ook als je de redelijkheid of noodzaak ervan geheel niet inziet.
Ook hier geldt, dat men vlot bekeurd als het wordt achterwege gelaten.

Passeren van een pont
Ook in DL is het lastig om op het goede moment een pont voorbij te varen.
Er zijn nogal wat kabelponten, maar er is vaak geen duidelijk sein van vertrek.
(Sinds 2009 is er in NL een pleidooi om een afvarende pont een rond schijnend flikkerend licht te laten voeren). In DL is het soms een geluidssignaal, soms een oranje licht, soms een aandachtssein op de wal. Maar eenduidig en uniform is het ook daar allerminst.
Vraag bij onduidelijkheid de procedure van vertrek even op via kanaal 10.
Veilig is te wachten tot de pont gaat varen en afmeert. Dat is hét moment om te passeren.

Passeren andere watersporters
Overige actieve watersporters (zoals roeiers) niet inhalen in (te) smal water.
Gewoon er achter blijven en wachten op meer water, of overleggen.

Lokale situaties
Informeer over bijzonderheden zoveel mogelijk bij lokale watersporters.
Ook sluis- en brugwachters geven graag advies.
Treed bij de sluis van Dömitz in contact met de sluiswachter (2e prijs in klantvriendelijkheid!) en informeer of je er door kunt en of je het vaargebied van Mecklenburg in kunt.
Er zijn zoveel spookverhalen over de sluis en het daarachter liggende vaargebied, dat de sluiswachter zelf een website heeft gemaakt!
Op zijn kaartje staat “Wir schleusen immer”.
Boten met 1.10 diepgang kunnen er in ieder geval altijd door en kunnen varen in het Eldekanaal.
Raadpleeg zijn website www.torzumblauenband.de.
Hij krijgt ook iedere dag de waterstanden van Elbe door.
Bel hem gerust als je het niet vertrouwt : 038758/227725 (dus voor NL: 0049 38758 227725)

Anders als bij ons

Hou je bij aanwijzingen in DL stipt aan de regels, want anders blijven opgewonden reacties niet uit.
Ga nooit op plaatsen liggen die gereserveerd zijn voor een ander schip.
Leg niet zonder overleg vooraf bij een ander onbekend schip aan, want dat is bij ons normaal, maar in DL wordt dit gezien als een inbreuk op de privacy.
Duitsers werken met hun kleinere bootjes graag met pikhaken. Bij ons is dat een signaal dat je niet zo goed varen kunt. In DL Is het gebruik van een pikhaak gewoon en gebruikelijk.
Groeten naar mensen op het water en op de kant levert niet altijd de verwachte reactie op. Beslis zelf waar en wanneer je dit wilt doen.
Als oma met kleinkind staat te kijken, en je drukt kort op de hoorn, dan is succes natuurlijk verzekerd!

Reacties zijn gesloten.